Bygger allt från stall till villor
Stefan Ströms Bygg vänder sig i huvudsak till lantbruksföretag, där de monterar stallinredningar samt utför ny- och ombyggnationer av både stall och lantbruksbyggnader. Men bland kunderna finns även ett antal industriföretag och privatpersoner.
Företaget startades för sju år sedan. Stefan hade dessförinnan varit anställd i många år som byggare inom lantbrukssektorn. Idag sysselsätter Ströms Bygg sex medarbetare och vid behov hyr man in samarbetspartners.
- Mina kunder är främst lantbrukskunder och industrifastigheter, säger Stefan. Vi bygger till exempel hallar och verkstadslokaler. Även om vi främst jobbar med företagskunder har vi också privatpersoner vi jobbar åt. Då är det ombyggnationer, takomläggningar och villabyggen vi åtar oss.
- Min främsta ambition är att tillfredsställa kundernas önskemål, förklarar Stefan. Jag vill inte växa och bli för stor och jag är själv aktiv ute på byggena.

- De flesta arbeten utförs på löpande räkning, det blir det billigaste för kunden säger Stefan. Kunden ringer och ber oss fixa någonting och vi lägger in uppdraget i vår tidsplanering. Det bygger på ett förtroende mellan oss och kunden.
Geografiskt arbetar Ströms Bygg nästan uteslutande inom en fyra-fem mils radie från Höör. De har valt att växa på hemmaplan. Stefan hyr gärna in extra personal från Höörs Farmartjänst som han tycker har mycket duktiga hantverkare.

Stefan berättar att under det här året har de haft mycket takjobb, uppemot 4.000 kvadratmeter tak har bytts, och inför nästa år är redan 2.000 kvadratmeter tak inbokat som ska bytas. De samarbetar med Olofssons Plåt i Höör som alltid utför professionellt arbete.
- Vi har mycket hög service och kan ställa upp med kort varsel. Vi är måna om att ha ett nära samarbete med våra kunder och hjälper gärna till med förslag på olika lösningar, säger Stefan.

Stefan Ströms Bygg AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 0708-98 76 78
Fax: 0413-55 22 73

Hemsida:
www.stefanstromsbygg.se

Adress:
Stefan Ströms Bygg AB
Hänninge 320
24391 Höör

| 13 SENASTE FÖRETAGEN